Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

  • Κατηγορία ενεργειακής απόδοσης WIKING®Automatic™: Α+
  • Χωρητικότητα (kW): 4-9
  • Ονομαστική θερμική ισχύς (kW): 7
  • Διάμετρος Καμινάδας (mm): 150
  • Εύρος θαλάμου καύσης (cm): 36,5
  • Βάρος (kg): 114